Slovakia

Bratislava to Krakow Tour

Travel east through Slovakia, Hungary and Poland
per person
Prague Old town

Budapest to Prague Tour

Travel west through Hungary, Slovakia, Austria and Czech Republic
per person

Zurich to Budapest Tour

Travel east through Switzerland, Germany, Austria and Hungary
per person